simplymomo.cz
ŽENY Bundy a saka ŽENY Džíny ŽENY Kabáty ŽENY BOTY ŽENY Oblečení
Domů Účet <b>Notice</b>: Undefined variable: text_special in <b>/home/gplgroupco/public_html/simplymomo.cz/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_alphashop_template_common_header.tpl</b> on line <b>108</b>
Domů
Účet
text_wishlist
SOUKROMÍ

SOUKROMÍ

 

Oznámení o ochraně osobních údajů

Jedná se o zásady ochrany osobních údajů na webu a v těchto zásadách ochrany osobních údajů na internetu budou označovány jako „my“, „naše“ a „nás“. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s Pravidly pro ochranu soukromí na těchto webových stránkách, které jsou uvedeny na této stránce.

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení kdykoli upravit nebo odstranit části těchto Zásad ochrany osobních údajů na internetu. Tato Zásada ochrany osobních údajů na internetu je vedle jakýchkoli dalších podmínek platných pro webové stránky. Neprovádíme žádné prohlášení o webových stránkách třetích stran, které mohou být propojeny s webovými stránkami.

Uznáváme důležitost ochrany soukromí informací shromážděných o návštěvnících našich webových stránek, zejména informací, které jsou schopny identifikovat jednotlivce („osobní údaje“). Tyto zásady ochrany osobních údajů na internetu upravují způsob, jakým budou vaše osobní údaje získané prostřednictvím webových stránek řešeny.

Tyto zásady ochrany osobních údajů na internetu by měly být pravidelně revidovány, abyste byli aktualizováni o všech změnách. Vítáme vaše připomínky a zpětnou vazbu.

 

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Naše společnost respektuje soukromí našich uživatelů a vyvinula tyto zásady ochrany osobních údajů, aby prokázala svůj závazek chránit vaše soukromí. Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je popsat pro vás jako jednotlivce, který je uživatelem našich stránek a služeb, informace, které shromažďujeme, jak mohou být tyto informace použity, s nimiž je lze sdílet, a vaše volby týkající se takových použití a zveřejnění. .

Doporučujeme vám, abyste si tyto Zásady ochrany osobních údajů pozorně přečetli, když používáte naše webové stránky nebo služby nebo obchodujete s námi. Používáním našich webových stránek souhlasíte s postupy popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

 

Informace, které o vás shromažďujeme

Obecně můžeme shromažďovat osobní údaje, které vás mohou identifikovat, například vaše jméno a e-mailová adresa a další informace, které vás neidentifikují. Pokud poskytujete osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek, mohou být informace zasílány na servery umístěné ve Spojených státech a dalších zemích po celém světě.

Můžeme shromažďovat a ukládat jakékoli osobní údaje, které zadáte na našich webových stránkách nebo nám poskytnete jiným způsobem. To zahrnuje identifikační údaje, jako je vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a faxové číslo, a pokud s námi obchodujete, finanční informace, jako je způsob platby (platné číslo kreditní karty, typ, datum vypršení platnosti nebo datum ostatní finanční informace). Můžeme také požadovat informace o vašich zájmech a aktivitách, pohlaví a věku, dalších demografických informacích a recenzích našich webových stránek nebo produktů, které prodáváme.

Osobní informace o návštěvnících našich stránek jsou shromažďovány nebo uchovávány pouze tehdy, když byly vědomě a dobrovolně odeslány. Můžeme například potřebovat shromažďovat tyto informace, abychom vám mohli poskytnout další služby nebo odpovědět nebo předat jakékoli požadavky či dotazy. Naším záměrem je, aby tato politika chránila vaše osobní údaje před jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

 

Jak používáme informace, které shromažďujeme

Obecně můžeme použít informace, které o vás shromažďujeme:

 • poskytovat produkty a služby, které jste požadovali;
 • spravovat svůj účet a poskytovat vám zákaznickou podporu;
 • Provádějte výzkum a analýzy týkající se používání nebo zájmu o naše produkty, služby nebo obsah nebo produkty, služby nebo obsah nabízené jinými osobami.
 • komunikovat s vámi e-mailem, poštou, telefonem a / nebo mobilními zařízeními o produktech nebo službách, které by vás mohly zajímat buď od nás, nebo od jiných třetích stran;
 • vyvíjet a zobrazovat obsah a reklamu přizpůsobenou vašim zájmům na našich stránkách a na jiných stránkách;
 • ověřte si svou způsobilost a udělte ceny v souvislosti se soutěžemi a sázkami;
 • prosazovat naše podmínky;
 • řídit naše podnikání;
 • vykonávat funkce, které jsou vám jinak popsány v době sběru.

Finanční informace. Můžeme použít finanční informace nebo platební metodu ke zpracování platby za jakékoli nákupy uskutečněné na našich webových stránkách, zaúčtujeme vás do slev, rabatů a dalších programů, ve kterých se rozhodnete zúčastnit, k ochraně před nebo k identifikaci možných podvodných transakcí a podle potřeby řízení našeho podnikání.

 

S kým sdílíme Vaše informace

Chceme, abyste pochopili, kdy a s kým můžeme sdílet osobní nebo jiné informace, které jsme shromáždili o vás nebo vašich aktivitách na našich webových stránkách nebo při využívání našich služeb.

Osobní informace. Vaše osobní údaje nesdílíme s jinými, než je uvedeno níže, nebo když vás informujeme a dáme vám možnost odhlásit se od sdílení vašich osobních údajů. Osobní údaje můžeme sdílet s:

 • Autorizovaní poskytovatelé služeb:

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi autorizovanými poskytovateli služeb, kteří vykonávají určité služby v našem zastoupení. Mezi tyto služby může patřit plnění objednávek, zpracování plateb kreditními kartami, poskytování balíčků, poskytování služeb zákazníkům a marketingová pomoc, provádění obchodních a prodejních analýz, podpora funkčnosti našich webových stránek a podpora soutěží, sázek, průzkumů a dalších funkcí nabízených prostřednictvím našich webových stránek. Tito poskytovatelé služeb mohou mít přístup k osobním informacím potřebným k výkonu svých funkcí, ale nesmějí tyto informace sdílet ani používat pro jiné účely.

 • Obchodní partneři:

Když provádíte nákupy, rezervace nebo se zapojujete do propagačních akcí nabízených prostřednictvím našich webových stránek, můžeme sdílet osobní informace s podniky, s nimiž vám nabízíme tyto produkty, služby, propagační akce, soutěže a / nebo sázky. Pokud se rozhodnete zapojit se do nabídky nebo programu konkrétního obchodníka, pověřujete nás, aby jste tomuto obchodníkovi poskytli svou e-mailovou adresu a další informace.

Vaše informace také můžeme zveřejnit:

V reakci na předvolání nebo podobnou vyšetřovací žádost, soudní příkaz nebo žádost o spolupráci ze strany orgánů činných v trestním řízení nebo jiné vládní agentury; zavést nebo uplatňovat naše zákonná práva; obhajovat právní nároky; nebo jak je jinak vyžadováno zákonem. V takových případech můžeme vznést nebo se vzdát jakékoli právní námitky nebo práva, které máme k dispozici.

Pokud se domníváme, že zveřejnění je vhodné v souvislosti s úsilím vyšetřovat, předcházet nebo podnikat jiné kroky týkající se nezákonné činnosti, podezření z podvodu nebo jiného protiprávního jednání; chránit a hájit práva, majetek nebo bezpečnost naší společnosti, našich uživatelů, našich zaměstnanců nebo jiných osob; dodržovat platné zákony nebo spolupracovat s donucovacími orgány; nebo prosazovat naše webové podmínky nebo jiné dohody nebo zásady.

V souvislosti s podstatnou korporátní transakcí, jako je prodej našeho podniku, odprodej, fúze, konsolidace nebo prodej aktiv, nebo v nepravděpodobném případě úpadku. Osobní údaje, které nám poskytnete, jsou majetkem našich stránek. a mohou být zahrnuty do aktiv převedených v případě významné firemní transakce.

Jakékoli třetí strany, kterým můžeme zpřístupnit osobní údaje, mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které popisují, jak používají a zveřejňují osobní údaje. Tyto zásady upravují používání, manipulaci a zveřejňování vašich osobních údajů, jakmile je budeme sdílet s těmito třetími stranami, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud se chcete dozvědět více o jejich zásadách ochrany osobních údajů, doporučujeme vám navštívit webové stránky těchto třetích stran.

Agregované a neosobní informace. Můžeme sdílet souhrnné a neosobní informace, které shromažďujeme za jakýchkoli výše uvedených okolností. Můžeme ji také sdílet se třetími stranami za účelem vývoje a poskytování cílené reklamy na našich webových stránkách a na webových stránkách třetích stran. Můžeme kombinovat neosobní informace, které shromažďujeme, s dalšími neosobními informacemi shromážděnými z jiných zdrojů. Můžeme také sdílet souhrnné informace se třetími stranami, včetně poradců, inzerentů a investorů, za účelem provádění obecné obchodní analýzy. Můžeme například našim inzerentům sdělit počet návštěvníků našich webových stránek a nejoblíbenější funkce nebo služby, ke kterým jsme přistupovali. Tyto informace neobsahují žádné osobní údaje a mohou být použity k vývoji obsahu webových stránek a služeb, o kterých doufáme, že vy a ostatní uživatelé zjistíte, že jsou zajímavé a cílíte na obsah a reklamu.

 

Jak můžete přistupovat k vašim informacím

Máte-li u nás online účet, můžete se přihlásit a zaregistrovat své osobní údaje online. Můžete také zkontrolovat a aktualizovat své osobní údaje kontaktováním nás. Další informace o tom, jak nás kontaktovat, naleznete níže.

Vaše rozhodnutí o shromažďování a používání vašich informací

 • Můžete se rozhodnout, že nám neposkytnete určité informace, ale to může mít za následek, že nebudete moci používat určité funkce našich webových stránek, protože tyto informace mohou být vyžadovány, abyste se mohli zaregistrovat jako člen; nákup výrobků nebo služeb; účastnit se soutěže, propagace, průzkumu nebo sázek; položit otázku; nebo iniciovat jiné transakce na našich webových stránkách.
 • Můžete nám sdělit, že nebudete sdílet vaše osobní údaje s nepřidruženými třetími stranami pro účely přímého marketingu zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu nebo poštovní adresu na adrese Kontaktujte nás.

 

Jak chráníme vaše osobní údaje

Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření (včetně fyzických, elektronických a procedurálních opatření), která pomáhají chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem a zveřejněním. Přístup k osobním informacím je povolen pouze oprávněným zaměstnancům a mohou tak učinit pouze pro povolené obchodní funkce. Kromě toho používáme šifrování při přenosu vašich citlivých osobních informací mezi vaším systémem a našimi systémy a používáme brány firewall, abychom zabránili neoprávněným osobám v přístupu k vašim osobním údajům.

Chceme, abyste se na naše webové stránky cítili sebejistě, abyste mohli obchodovat. Žádný systém však nemůže být zcela bezpečný. Přestože podnikáme kroky k zabezpečení vašich informací, slibujeme, a neměli byste očekávat, že vaše osobní informace, vyhledávání nebo jiná komunikace zůstanou vždy bezpečné. Uživatelé by se také měli starat o to, jak s nimi nakládají a zveřejňují své osobní údaje, a měli by se vyhnout posílání osobních údajů prostřednictvím nezabezpečeného e-mailu.

 

Recenze a další zveřejněné informace

Na našich webových stránkách můžeme poskytovat oblasti, kde můžete posílat informace včetně recenzí produktů. Tyto příspěvky se řídí našimi Smluvními podmínkami. Kromě toho se takové příspěvky mohou objevit na jiných webových stránkách nebo při vyhledávání na předmětu vašeho vysílání. Také, kdykoli dobrovolně zveřejníte osobní údaje na publikovatelných webových stránkách, budou tyto informace veřejně dostupné a ostatní mohou být shromažďovány a používány. Pokud například zveřejníte svou e-mailovou adresu, můžete obdržet nevyžádané zprávy. Nemůžeme kontrolovat, kdo čte vaše vyslání, nebo co mohou ostatní uživatelé dělat s informacemi, které dobrovolně zveřejníte, a proto vás vyzýváme k diskrétnosti a opatrnosti, pokud jde o vaše osobní údaje. Po zaslání informací nebudete moci tyto informace upravovat ani mazat.

 

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů pro nakládání s informacemi, nebo pokud byste chtěli požádat o informace o našem poskytnutí osobních údajů třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu, kontaktujte nás prosím e-mailem.